Vendellek*PL - wersja polska

Kittens

Litter L

16.05.2018

SC IT*Nine Worlds' Taylor DVM DM (f 03) & SC Ramzes II Karodok*PL DVM (n 24)

Vendellek*PL                Vendellek*PL

Pedigree

 

Galery
Name
Sex
Color
Weight
Status
Largo
Male
NFO n 09 22
121g
Available
Lexus
Male
NFO n 09
121g
Option
Livia
Female
NFO f 09
113g
Option
Leticia
Female
NFO f 09 24
112g
Option
Luca
Male
NFO n 09 24
116g
Available
Lilly
Female
NFO f 09 24
114g
Option

Gallery

born
1 week
2 week
3 week
4 week
6 week
8 week
10 week
12 week
14 week
16 week
Largo
121g
250g
365g
434g
Lexus
121g
269g
370g
458g
Livia
113g
220g
311g
388g
Leticia
112g
232g
316g
384g
Luca
116g
248g
363g
439g
Lilly
114g
216g
285g
368g

 

Plans

Litter M

NW SC Dorothea Vendellek*PL JW DVM DSM (f 09)

&

GIC S*Ansuz Caterham (NFO w 63)

Vendellek*PL          Vendellek*PL

Pedigree

 

 

If you are interested the kitten from my cattery please send e-mail: nfo@vendellek.pl

 


Kontakt:

  Karolina Laskowska

  tel. 695-398-300

  e-mail: nfo@vendellek.pl

Copyright 2012 © Vendellek*PL.                                           Projekt i wykonanie: Vendellek*PL i Meri